Mənsur Cəlilov

Dərd və Dəva

Audio dərslər | TİBB, TƏRBİYƏVİ, MƏNƏVİ, ZİKR VƏ DUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Allah haqqında pis zəndə olmaq və Allahı haqqı ilə dəyərləndirməmək

 

54. Allahın sifətlərini inkar edənlər Allahı haqqı ilə dəyərləndirməyiblər

 

55. Allahın sifətlərini inkar edənlər Allahı haqqı ilə dəyərləndirməyiblər